Telefonski brojevi

Telefonski brojevi na lokaciji:

Dom zdravlja Slavonski Brod (Borovska 7, 35000 Slavonski Brod)

Ordinacije opće medicine

DEŽURNA AMBULANTA

(035) 210 646

Marina Kovačević

(035) 410-736

Mia Bilić

(035) 410-735

Nevenka Benović

(035) 410-718

Tim bez nositelja 9900128 – Gordana Vladisavljević

(035) 410-740 ili 210 634

Ivana Agatić Rašković

(035) 210-625

Sunčica Čičić

(035) 410-737

Ordinacija pedijatrije

Ivo Ilak

(035) 210-612

Nevenka Tomašek Rubil

(035) 210-644

Andrea Pejić

(035) 210-612

Danijela Mičić Bašić

(035) 210-642

Bojana Hrkač

(035) 210-614

Tatjana Brzica

(035) 210-643

Stomatološke ordinacije

Karla Miškić

(035) 411 646

Marijan Bajan

(035) 409 085

Hrvojka Đuričić

(035) 409 088

Martina Ereš

(035) 409 088

Katarina Flamm

(035) 411 646

Ingrid Udovčić Majdandžić

(035) 210 620

Danijel Keser

(035) 409 085

Mirna Šikić

(035) 210 626

Marina Kovačec

(035) 210 651

Ivana Murat

(035) 210 626

Zubni laboratorij

(035) 210 624

Ginekološke ordinacije

Filomena Tolić Kovačić

(035) 400 062

Tim bez nositelja – med. sestra Mirela Agić Poljak

(035) 415 458

Gordana Lončar

(035) 411 810

Jozo Brnić

(035) 409 079

Tim bez nositelja – med. sestra Marijana Kralj

(035) 411 807

Ordinacija ortodoncije

Dunja Stevanović Soldo

Ivana Ćurković

(035) 210 627

Medicinsko biokemijski laboratorij

Alković / Zrinski

(035) 444 507

(035) 444 504

Sanitetski prijevoz

(035) 210 610

Patronažne službe

(035) 442 163

Služba palijative

Koordinator:

099 202 6239 – Anka Mihelić, dipl.med.tech

Brojevi telefona uprave

Tajništvo

(035) 441 926

Računovodstvo (voditelj)

(035) 210 618

Računovodstvo

(035) 210 615

Računovodstvo

(035) 210 636

Služba za nabavu

(035) 210 617

(035) 210 631

Informatika

(035) 210 619

Kadrovska i obračun plaća

(035) 210 622

Pravna služba

(035) 210 621

Specijalističke ordinacije

Medicina rada – Mr.sc. Mirko Petrošević, dr.med., spec.med.rada

(035) 411 010

Medicina rada – Marija Župan, dr.med., spec.med.rada

(035) 411 010

Ordinacija radiološke dijagnostike – Panoramsko snimanje zubi – ORTOPAN

(035) 210-670

Oftalmologija i optometrija

(035) 210-658

Specijalistička ordinacija kardiologije

(035) 210-657

Skip to content